*
*
*
*
Before Green Gables tonton & menang

1) Tonton Animasi “Before Green Gables” dan dapatkan Kata Kunci Bulanan yang disiarkan di Astro Ceria (Saluran 611) pada pukul 11:30pagi hingga 12:00 petang, setiap Isnin dan Selasa bermula dari 13 Mei 2014 hingga 23 September 2014

2) Satu (1) Kata Kunci Bulanan akan ditunjukkan semasa program seperti di jadual yang dinyatakan di bawah:

3) Peserta yang layak dikehendaki mendapatkan Kata Kunci Bulanan Blok Peraduan berkenaan dan hantar seperti dinyatakn dibawah.

(a) Layari www.astro.com.my/ceria dan klik pada banner Tonton & Menang : Before Green Gables untuk menyertai Peraduan.

(b) Baca Terma dan Syarat dan Notis Privasi

(c) Untuk melengkapkan penyertaan, sila E-mel Kata Kunci Bulanan yang betul bagi Peraduan Blok yang berkaitan dalam ruang yang disediakan dan hanta butir-butir peribadi seperti dibawah ke [email protected]

i. Name Penuh
ii.Nombor Kad Pengenalan/ Sijil Kelahiran
iii.Umur
iv.Alamat Rumah
v.Nama Ibu/Bapa/Penjaga
vi.Nombor telefon Ibu/Bapa/Penjaga-penjaga
vii.Kata Kunci Bulanan

4) Penyertaan ke-5 dalam setiap bulan dengan Kata Kunci bulanan yang betul dan layak akan menjadi Pemenang Bulanan Peraduan Block tersebut”.

Nama-nama pemenang akan diumumkan oleh pihak Penganjur di laman web Penganjur di www.astro.com.my/ceria pada atau sebelum tarikh berikut: